Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 93

12345

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Komunikat dla podróżnych dot. szczepień przeciwko poliomyelitis TOMASZ SZUMIŁO 2021-11-10 zobacz
2 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego TOMASZ SZUMIŁO 2021-11-08 zobacz
3 Wyniki działalności z zakresu nadzoru nad bezp. BŻ za 09.2021 r. TOMASZ SZUMIŁO 2021-10-25 zobacz
4 Regulamin organizacyjny - zmiany TOMASZ SZUMIŁO 2021-10-22 zobacz
5 Kampania: "Dźwigaj z głową" TOMASZ SZUMIŁO 2021-10-22 zobacz
6 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty TOMASZ SZUMIŁO 2021-09-27 zobacz
7 Protokół z dnia 27.09.2021r. z otwarcia ofert TOMASZ SZUMIŁO 2021-09-27 zobacz
8 Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego TOMASZ SZUMIŁO 2021-09-27 zobacz
9 Zapytanie ofertowe na zakup paliwa do pojazdu służbowego dla Powiatowej Stacj... TOMASZ SZUMIŁO 2021-09-20 zobacz
10 Wyniki działalności z zakresu nadzoru nad bezp. BŻ za 08.2021 r. TOMASZ SZUMIŁO 2021-09-08 zobacz
11 Wyniki działalności z zakresu nadzoru nad bezp. BŻ za 07.2021 r. TOMASZ SZUMIŁO 2021-09-08 zobacz
12 Wyniki działalności z zakresu nadzoru nad bezp. BŻ za 06.2021 r. TOMASZ SZUMIŁO 2021-09-08 zobacz
13 Dyżur rachmistrzów spisowych w Urzędzie Miasta Kolno TOMASZ SZUMIŁO 2021-09-02 zobacz
14 Sprawozdania finansowe za rok 2020 TOMASZ SZUMIŁO 2021-06-30 zobacz
15 Wyniki działalności z zakresu nadzoru nad bezp. BŻ za 05.2021 r. TOMASZ SZUMIŁO 2021-06-16 zobacz
16 Wyniki działalności z zakresu nadzoru nad bezp. BŻ za 04.2021 r. TOMASZ SZUMIŁO 2021-05-17 zobacz
17 Komunikat Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie TOMASZ SZUMIŁO 2021-05-17 zobacz
18 Badania w kierunku HCV TOMASZ SZUMIŁO 2021-04-29 zobacz
19 Światowy Dzień Zdrowia 2021 TOMASZ SZUMIŁO 2021-04-28 zobacz
20 Rośnie zaufanie do szczepień TOMASZ SZUMIŁO 2021-04-28 zobacz
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się